Hévízi információk

Hévízi információk- Magyar

Hévíz városa hírnevét a világon egyedülálló gyógytavának köszönheti, amely természeti adottságait tekintve igazi unikum. Találóan nevezték a múltban „magyar Betsaidának”, vagyis az arámi elnevezés alapján a magyar „kegyelem”, illetve „irgalmasság házának”, ahol a Biblia jeruzsálemi csodatevő forrástavához hasonlóan számos béna, mozgássérült ember talált gyógyulást. A 4,4 hektár kiterjedésű Hévízi-tó a világ legnagyobb területű természetes, fürdésre alkalmas meleg vizű gyógytava, amely gyógyhatásától függetlenül is egészen különleges képződmény. A nagyobb melegvizű tavak általában agyag-, vagy sziklatalajban nyugszanak, a hévízi gyógytó viszont tőzegfenekű, a tavat tápláló forrásvíz a több méter vastagságú tőzegréteget áttörve tör a felszínre.

A hévízi gyógyforrás bőséges hozamú – 410 liter/ másodperc -, melynek köszönhetően a tó vizének óriási tömege (127950m3) 2-3 nap alatt teljesen kicserélődik.

A tó vizének hőmérséklete évi átlagban 30,7 °C, amely nyáron 34-36 °C között mozog (nagy melegben eléri a 38 °C-ot ), télen pedig 26-28 °C között, de a legnagyobb hidegben sem csökken 24 °C alá.

A tó legszebb növénye a tündérrózsa, amely Hévíz szimbólumává válva bekerült a város címerébe és zászlajába. A Hévízen nagy karriert befutott indiai vörös tündérrózsa nagyvirágú alfaját (Nymphea rubra longiflora) Lovassy Sándor, a keszthelyi Gazdasági Akadémia tanára honosította meg a tóban, ahol 1898. július 25-én nyílott ki az első tündérrózsa. A tavon manapság az egyiptomi fehér és kék tündérrózsa, valamint a sárga virágú tündérrózsa egyes példányai is láthatók, akárcsak a vörös tündérrózsa világosabb színű mutánsai.

A hévízi fürdőkúra orvosi javallatai a mozgásszervi megbetegedések széles körére terjednek ki.

A hévízi kúra nemcsak pillanatnyi javulást hoz, hanem hónapokra megakadályozza a fájdalmak kiújulását, így a tavasszal vett kúra fájdalommentes karácsonyi ünnepekkel ajándékozza meg a gyógyulni vágyókat.

A hévízi kúra nemcsak gyógyításra, hanem a megelőzésre, pihenésre, kikapcsolódásra is kiválóan alkalmas, ezért a wellness és az egészséges életmód hívei is megtalálják számításukat.

Hévíz az új évezred elején is megőrizte élvonalbeli szerepét, s Budapest után – a szálláshelyek számát (2005-ben 10.584 szálláshely) és az idegenforgalmi adó nagyságát tekintve – a második legfrekventáltabb településsé, a gyógyvízre épülő egészségturizmus fellegvárává vált. A város a minőségi turizmus feltételeinek a megteremtése mellett megőrizte családias jellegét, gyógyászati, természeti, kulturális és emberi értékeinek a gazdagságát.

A hévízi gyógykúrától felfrissült látogató a belvárosból a Zrínyi utcán végighaladva mintegy 20 perces, kényelmes séta után érkezik meg az egykor önálló Egregy falu központjába.

A nagy múltú Egregy napjainkig megőrizte egyedi arculatát, sajátos vonzerejét, s a fürdőváros kulturális és gasztronómiai erősségévé vált.

A Domföldi út két oldalát végigkísérő pincesoron alakult ki az 1980-as évek közepétől az „egregyi grinzing”, ahol számos zöld-vendéglő invitálja betérésre, a helyi borok és ételek megízlelésére a turistákat.

Information about Hévíz- English

The town of Hévíz owes its fame to its worldwide unique medicinal lake, which, by its natural characteristics, is unique in the world. It has been rightly called in the past as the “HungarianBetsaida”, i.e. the “house of mercy” or “the house of clemency”, the Hungarian equivalent of this ancient aramian expression, where, just like in the magic lake of Jerusalem described in the Bible, many lame, crippled men found recovery. The 4,4 hectare large lake of Hévíz is the largest surface natural hot water medicinal lake in the world, appropriate for bathing, which, even without its healing effect, is a rather original natural phenomenon. Larger hot water lakes are generally situated in clay of rock soil, but the lake of Hévíz has a turf bottom, the spring water feeding the lake breaks through a layer of turf several meters thick to arrive to the surface.

The output of the medicinal spring of Hévíz is significant – 410 litres/second -, thanks to which, the enormous water quantity of the lake (127950m3) is fully exchanged within +2-3 days.

The average yearly water temperature of the lake is 30,7 °C, that increases to 34-36 °C in summer (during hot spells it can be as high as 38 °C), and in winter water temperature is 26-28 °C, but even in the coldest periods it shall not be less than 24 °C.

The most beautiful plant of the lake is the Castalia (Nymphea), which has become the symbol of Hévíz, and also appears on the coat of arms and flag of the town. The long flower version of the Indian red castalia (Nymphea rubra longiflora) was introduced here by Sándor Lovassy, professor at the Economics Academy of Keszthely, where the first castalia burst into flower on July 25, 1898. Today one can also admire on the lake the white and blue castalia from Egypt, and even some yellow castalia specimens, just like the lighter colour mutants of the red castalia.

Medical prescriptions for the use of the Hévíz bathing cure cover a large spectrum of dyskinesia cases.

A cure at Hévíz offers not only temporary relieve, it stops for months the reappearance of pains, so a cure taken in springtime can offer painless Christmas holidays for those who wish to recover.

A cure at Hévíz is good not only for healing, but it is also excellent for prevention, relaxation, therefore the amateurs of wellness and of a healthy way of life also find it useful.

Hévíz could preserve its leading position even at the beginning of the new millenium, and after Budapest, calculating with the number of accommodations (in 2005 there were 10.584 accommodations) and the amount of tourism taxes – it is the second mostly visited locality in the country, a hub of health tourism based on the warm thermal water spa. Further to creating the conditions for quality tourism the town could preserve its family atmosphere, the rich heritage of its healing, natural, cultural and human values.

The visitor, in good physical shape after the health cure at Hévíz may now take a walk from downtown along Zríinyi utca to reach, within about 20 minutes at a relaxing pace, the centre of the formerly independent Egregy village.

The village of Egregy, with its long history, could preserve its own atmosphere, its special force of attraction, and has become a cultural and gastronomical trumpcard for the spa town.

On both sides of the road, along the cellar-row the so-called “Grinzing of Egregy” was taking shape from the middle of the 1980-ies, where several green-restaurants invite the guests to taste local wines and food.

Informationen Hévíz-Deutsch

Die Stadt Hévíz hat ihren Ruf ihrem einzigartigen Heilsee zu verdanken, der hinsichtlich seiner natürlichen Gegebenheiten ein wahres Unikum ist. Es war trefflich, dass er in der Vergangenheit „das ungarische Betsaida“ genannt wurde, d.h. aufgrund der aramischen Bezeichnung das ungarische „Haus der Gnade und Barmherzigkeit“, wo ähnlich wie am Wunderquellsee in Jerusalem laut der Bibel zahlreiche lahmen und bewegungsbehinderte Menschen Heilung fanden. Der Hévízer See ist mit einer Wasseroberfläche von 4,4 Hektaren der größte natürliche und fürs Baden geeignete Warmwassersee der Welt, und ist, auch wenn man von seiner Heilkraft absieht, ein einzigartiges Gebilde. Die größeren Warmwasserseen liegen im Allgemeinen über einem Ton- oder Felsenboden, der Hévízer Heilsee hat dagegen einen Torfboden. Das Quellwasser, das den See speist, tritt durch eine mehrere Meter starke Torfschicht an die Oberfläche.

Die Heilquelle von Hévíz ist von großer Ergiebigkeit (410Liter/ pro Sekunde), wodurch die riesige Seewassermenge (127 950m3) innerhalb von 2-3 Tagen vollkommen erneuert wird.

Die Temperatur des Seewassers liegt im Jahresdurchschnitt um 30,7 °C, im Sommer zwischen 34 und 36 °C (bei großer Hitze kann auch 38 °C erreichen), im Winter zwischen 26 und 28 °C, aber auch bei großer Kälte sinkt sie nicht unter 24°C.

Die schönste Pflanze im See ist die Wasserlilie, die als Wahrzeichen von Hévíz in dem Wappen und der Flagge der Stadt dargestellt wird. Die langblütige Abart der in Hévíz sehr berühmten indischen roten Wasserlilie (Nymphea rubra longiflora) wurde von Sándor Lovassy, dem Lehrer der Landwirtschaftsakademie in Keszthely, in dem See angesiedelt. Die erste Wasserlilie hat sich in Hévíz am 25. Juli 1898 erschlossen. Auf dem See sind heutzutage auch einige weiße und blaue ägyptische Wasserlilien, sowie gelbe Wasserlilien und die helleren Mutanten der roten Wasserlilie zu sehen.

Die ärztlichen Anzeigen zur Badekur in Hévíz erstrecken sich auf ein breites Spektrum von Erkrankungen der Bewegungsorgane.

Die Kur in Hévíz bewirkt nicht nur eine vorübergehende Verbesserung, sondern verhindert monatelang das Auftreten erneuerter Schmerzen, demnach werden Heilungssuchende durch eine Kur im Frühling mit einem schmerzenfreien Weihnachtsfest beschert.

Die Heilkur in Hévíz eignet sich nicht nur zur Heilung, sondern auch zur Prävention, Erholung und Entspannung. Auch die Anhänger von Wellness und gesunder Lebensführung kommen hier auf ihre Rechnung.

Hévíz bewahrte auch am Anfang des neuen Jahrtausends seine Rolle in der Spitzenklasse und unter Berücksichtigung der Unterkünfte (10.584 Unterkünfte im Jahre 2005) und der erklärten Fremdenverkehrsteuer wurde er nach Budapest zur zweit-frequentiertesten Stadt des Landes und zur Hochburg des auf das Heilwasser aufbauenden Heiltourismus. Neben der Erfüllung der Kriterien für den Tourismus von Qualität bewahrte die Stadt ihre familiäre Atmosphäre und ihren Reichtum an medizinischen, menschlichen, Natur-, Kulturschätzen.

Durch die Heilkur erfrischt kommt man nach einem angenehmen Spaziergang von der Innenstadt entlang der Zrínyi Straße in ungefähr 20 Minuten im Zentrum des ehemals selbstständigen Dorfes Egregy an.

Das über eine lange Vergangenheit verfügende Egregy bewahrte bis heute seine Eigentümlichkeit, seinen eigenartigen Reiz und wurde zum kulturellen und gastronomischen Grundpfeiler der Badestadt.

Innerhalb der Kellerreihe entlang den beiden Straßenseiten entstand Mitte der 1980er Jahre das „Grinzing von Egregy“, wo die Touristen zum Einkehren und Kosten der örtlichen Weine und Gerichte in die zahlreichen Heuriger eingeladen werden.

Хевиз информационно-русский

Св о ю известность город Хевиз получил благодаря целительному озеру, которое поистине уникальная природная достопримечательность. В прошлом оно удачно было названо, тоесть согласно названию на арамейском языке венгерское или, – где подобно библейскому иерусалемскому целительному источнику, были вылечены множество калек. Озеро Хевиз с размером в 4,4 гектара является самым большим в мире естественным, пригодным для купания термальным озером, которое – и вне зависимости от своих целебных свойств – представляет собой необычное образование. Большие термальные озёра обычно образуются на глинистой или скалистой почве, а озеро Хевиз имеет торфяное дно, источник, питающий озеро, выходит на поверхность пробив многометровый слой торфа.

Целебный источник Хевиз обладает высоким выходом – 410 л/ секунду, благодаря чему огромная масса воды озера (127950м3) полностью заменяется за 2-3 дня.

Средняя годовая температура термальной воды 30,7 °C, летом она поднимается до 34-36 °C ( при очень жаркой погоде достигает 38 °C ), зимой – даже при сильных морозах – не падает ниже 24 °C.

Самым красивым растением озера является водяная лилия, которая превратившись в символ Хевиза, украшает герб и флаг города. В Хевизе большую карьеру сделала родственница индийской большой красной водяной лилии (nymphea rubra longiflora). Шандор Ловаш – преподаватель Академии Экономики города Кестхея привёз её на озеро, где 25 июля 1898 года раскрылся первый цветок. Сейчас на озере можно увидеть белую и синюю лилии из Египта, несколько экземпляров желтой лилии и цветки более светлых тонов, чем индийская красная.

Рекомендации врачей на проведения водолечебного курса распостроняются на широкий круг заболеваний опорно- двигательного аппарата.

Лечение в Хевизе приносит не только моментальное облегчение, на месяцы препядствует обновлению болезни, так к примеру весенний курс лечения подарит больному безболезненную встречу Рождественских праздников.

Водные процедуры применяются не только для лечения, но и для профилактики, для релаксации, поэтому поклонники здорового образа жизни пользуются ими.

На пороге нового тысячелетия Хевиз сохранил свою роль, после Булапешта – учитывая колличество мест размещения туристов (в 2005 году 10 584 мест) и сумму собранных турналогов – он является вторым городам в стране, ставшим центром оздоровительного туризма, основывонного на водолечении. Наряду с выполнением условий по качественному обслуживанию огромного числа туристов, город сумел сохранить свою гостеприимность, культурные, природные и гуманные ценности.

Гости, освежившиеся целительным купанием, отправившись из города по улице Зрини, за 20 минут приятной прогулки попадают в центр бывшей деревни Эгред.

Эгред и сегодня сохранил свою индивидуальность и сумел превратиться в культурный и гастрономический центр курорта.

В винных погребках, расположенных по обе стороны дороги, в 1980 годах был создан тн. , где многочисленные трактирчики приглашают туристов отведать местного вина.